Skip to Store Area:

Goudpensioen

Lot of products in stock FAST DELIVERY
 Lot of products in stock STORE IN AMSTERDAM

 Lot of products in stock REAL-TIME PRICING

 Lot of products in stock SECURE ONLINE PAYMENT

 Lot of products in stock BIG RANGE OF PRODUCTS

Tag Archives: Belasting

Belasting
Belasting is een verplichte betaling aan de overheid. Met de opbrengst van belastingen kunnen sociale voorzieningen gefinancierd worden. Dit betreft onder andere sociale zekerheid, zorg, onderwijs en kunst en cultuur. Ook aanleg en onderhoud van autowegen, spoorwegen en waterwegen wordt met dit geld bekostigd. Daarnaast is de overheid aansprakelijk voor veiligheid en defensie, rechtspraak en het Koninklijk Huis. De verplichting tot het betalen van belastingen is in de wet vastgelegd. Deze wet wordt met regelmaat aangepast.

Directe en indirecte belasting
We onderscheiden 2 verschillende soorten belastingen. Nagenoeg iedereen krijgt te maken met indirecte belasting. Dit zijn onder andere accijnzen en btw. Met name op alcoholische dranken, frisdranken , brandstoffen en tabak wordt accijns geheven. Omzetbelasting of btw is een bepaald percentage van een product of dienst. Nederland kent drie btw-tarieven. Voor etenswaren en sommige diensten geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. Daarnaast zijn er nog de tarieven van 21% en 0%.

Met directe belasting worden onder andere inkomstenbelasting, de spaartaks of erfbelasting bedoeld. Directe belastingen kunnen rechtstreeks via de belastingdienst worden geheven, maar ook via de werkgever of de gemeente.

Fiscale oudedagsreserve
Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen uitstel van belastingheffing over een deel van de winst krijgen. Er wordt dan een deel van deze winst gereserveerd als oudedagsreserve. Met de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar kan een oudedagsvoorziening geregeld worden. Bij omzetting van deze lijfrente in een pensioen wordt er alsnog belasting geheven.

Belasting over vermogen en sparen
Inkomen uit vermogen wordt ook belast. Over voordeel uit de grondslag sparen en beleggen wordt een bepaald percentage berekend. Vanaf 2017 worden hier 3 schijven in box 3 voor toegepast. Daarnaast berekent de Belastingdienst met twee percentages, te weten 1,3% en 5,5%. De eerste €50.000 valt onder heffingsvrij vermogen. Over het voordeel dat uit sparen en beleggen betaalt de burger 30% vermogensbelasting.

Belasting op inkomens in Nederland ligt hoog
Het belastingtarief op de hoogste Nederlandse inkomens bedraagt 52%. Hiermee staat Nederland in de top 3 van hoogste inkomsten belastingen. Zweden staat bovenaan met 56,5%. Toch heft Nederland niet de meeste belasting. Met name Denemarken, België en Frankrijk halen de meeste belasting via burgers op.

Tijdig belastingaangifte doen
Door middel van de jaarlijkse belastingaangifte kan de belastingdienst vaststellen hoe hoog de verschuldigde belasting is. Te laat aangifte doen of geen belasting betalen kan leiden tot hoge boetes. Belastingaangifte kan zelf worden gedaan. Ook kan de fiscaal boekhouder of belastingaccountant dit uitvoeren.

 • Aangifte inkomstenbelasting 2019: uw goud en de Belastingdienst

  Het is tijd om uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019 in te dienen. Wie beleggingsgoud bezit, geeft dit aan in de aangifte inkomstenbelasting 2019.

  Aangifte inkomstenbelasting 2019: edelmetaal als vermogen opgeven Beleggingsedelmetaal in fysieke vorm wordt normaliter tot uw bezittingen gerekend. De waarde ervan noteert u als bezittingen in box 3: sparen en beleggen. U betaalt inkomstenbelasting over een deel van uw inkomen. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen na aftrek van uw schulden. Over een vast bedrag van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen – ook wel het heffingsvrij vermogen genoemd. In 2019 is dit heffingsvrij vermogen vastgesteld op: €30.360 zonder fiscale partner en €60.720 met fiscale partner (bron: Belastingdienst). read more ...

 • Aangifte inkomstenbelasting 2018: goud aangeven bij de Belastingdienst

  Het is weer zover: vanaf deze maand kunt u uw aangifte inkomstenbelasting indienen. Wanneer u beleggingsgoud bezit, geeft u dit aan in de aangifte inkomstenbelasting 2018. Wanneer u goud en zilver bezit geeft u dit op als vermogen in Box 3. Om u op weg te helpen, nemen wij in dit artikel de belangrijkste zaken met u door.

  Aangifte inkomstenbelasting 2018: goud als vermogen opgeven Edelmetalen die u in fysieke vorm koopt worden normaliter tot uw bezittingen gerekend. Dit kan fysiek goud zijn, maar bijvoorbeeld ook zilver, platina en palladium in de vorm van munten en/of baren. De waarde van deze edelmetalen noteert u als bezittingen in box 3: sparen en beleggen. U betaalt inkomstenbelasting over een deel van uw inkomen. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen na aftrek van uw schulden. Over een vast bedrag van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen – ook wel het heffingsvrij vermogen genoemd. In 2018 is dit heffingsvrij vermogen vastgesteld op: €30.000 zonder fiscale partner en €60.000 met fiscale partner (bron: Belastingdienst). read more ...

 • Aangifte inkomstenbelasting 2017: goud aangeven bij de Belastingdienst

  Vanaf 1 maart 2018 heeft u tot 1 mei 2018 de tijd om aangifte te doen over uw inkomsten van vorig jaar. Wanneer u beleggingsgoud bezit, geeft u dit aan in de aangifte inkomstenbelasting 2017. Maar hoe precies? En waar let u dan op? Om u op weg te helpen, nemen wij de belangrijkste zaken met u door.

  Aangifte inkomstenbelasting 2017: uw goud Edelmetalen die u in fysieke vorm koopt worden normaliter tot uw bezittingen gerekend. Dit kan fysiek goud zijn, maar bijvoorbeeld ook zilver, platina en palladium in de vorm van munten en/of baren. De waarde van deze edelmetalen noteert u als bezittingen in box 3: sparen en beleggen. U betaalt inkomstenbelasting over een deel van uw inkomen. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen na aftrek van uw schulden. Over een vast bedrag van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen – ook wel het heffingsvrij vermogen genoemd. In 2017 is dit heffingsvrij vermogen vastgesteld op: €25.000 zonder fiscale partner en €50.000 met fiscale partner (bron: Belastingdienst). read more ...

 • Uw aangifte inkomstenbelasting 2016: goud aangeven bij de Belastingdienst

  Vanaf 1 maart is het weer zover en heeft u tot 1 mei 2017 de tijd om aangifte te doen over uw inkomsten van vorig jaar. Wie beleggingsgoud bezit, geeft dit aan in de aangifte inkomstenbelasting 2016. Maar hoe gaat dat precies? En waar let u dan op? Om u op weg te helpen, nemen wij de belangrijkste zaken met u door.

  Aangifte inkomstenbelasting 2016: uw goud is vermogen Edelmetalen die u in fysieke vorm koopt, worden tot uw bezittingen gerekend. Dit kan fysiek goud zijn, maar bijvoorbeeld ook zilver, platina en palladium in de vorm van munten en/of baren. De waarde van deze edelmetalen noteert u als bezittingen in box 3: sparen en beleggen. U betaalt inkomstenbelasting over een deel van uw inkomen. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen na aftrek van uw schulden. Over een vast bedrag van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen – ook wel het heffingsvrij vermogen genoemd. In 2016 is dit heffingsvrij vermogen vastgesteld op: €24.437 zonder fiscale partner en €48.874 met fiscale partner (bron: Belastingdienst). read more ...

4 Item(s)